62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Chrzest

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

  • akt urodzenia dziecka,
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
  • zgoda proboszcza na chrzest poza parafią (jeśli rodzice mieszkają na terenie innej  parafii).