62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55

Chrzest

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych,
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.