62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55

Czołowa postać grodziskiej reformacji Piotr Artomiusz zwanym Krzesichlebem