62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55

Kaplica szpitalna

SZPITAL W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Zapewnia pacjentom opiekę duszpasterską

  • Wizyta kapłana z Komunią świętą (wyjątkiem wtorku i czwartku).
  • Posługa sakramentalna (Spowiedź święta, rozmowa) w każdej chwili. Kapelan służy pomocą i radą chorym ich rodzinom oraz pracownikom szpitala.
  • Msza święta w niedzielę i święta o godzinie 7:00 w kaplicy szpitalnej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • Możliwość złożenia intencji mszalnej.

Modlitwa człowieka chorego
Ojcze, ciężko mi mówić; „Niech się stanie Twoja wola”. Jestem przygnębiony i brak mi odwagi. Cały obolały. Wszystko, co w życiu by było, wydaje się bardzo dalekie; ludzie, którzy mnie otaczają, moja praca, moje codzienne zajęcia. Panie, chociaż brak mi odwagi, chcę wypowiedzieć moje „tak” – zgadzam się na to, co jest – na me boleści – na moją słabość; moją bezwładność chcę znosić, jak tylko potrafię. Daj, by cierpienia nie były daremne. Twoja wola niech się stanie.
Twój Syn na krzyżu dał nam przykład, że one nie są daremne. Dziękuję Ci, że to wiem, Ojcze, błogosław mnie. Błogosław też wszystkim, którzy cierpią tak jak ja. Jeśli chcesz, to uzdrów mnie i wszystkich cierpiących. Amen.

Modlitwa Świętej Matki Teresy z Kalkuty.

Z darem modlitwy oraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Ks. Zbyszek
Kapelan

Chrześcijanin w szpitalu

Jak i gdzie spowiadać się w szpitalu?

    W posłudze kapelana niejednokrotnie usłyszałem następujące pytanie: czy mogę skorzystać z sakramentu pokuty? Tak oczywiście – w odpowiedzi i kolejne pytanie: gdzie? Każdy chory, może skorzystać z posługi kapłana:

– na sali chorych

– w szpitalnej kaplicy.

    Sakrament ten, zwłaszcza w przypadku ludzi będących w szpitalu, daje poczucie wewnętrznego pokoju. Stąd też korzystanie z niego jest szczególnie potrzebne przed różnego rodzaju operacji, zabiegów itp.

    Bóg tak bardzo nas ukochał, że pozostawił nam sakrament pokuty, aby jeśli zgrzeszymy, nasz duch narodził się na nowo do bycia umiłowanym dzieckiem Boga. Z powodu grzechu możemy ustrzec Łaski Boga. Kiedy jednak żałujemy i przyjmujemy przebaczenie Boże, Duch święty nas na nowo wypełnia.

    W Psalmie 45 Bóg mówi, że ten kto podjął decyzję, że będzie żył sprawiedliwie, otrzymuje namaszczenie olejem radości, bardziej niż inni (por. Ps 45,8). Człowiek wychodzi z brudu grzechu. On niesie nasze choroby, całą naszą biedę, cały brud i grzeszność. Pamiętajmy, że sakrament pokuty pozwala nam czynić dobro ludziom, których spotykamy na naszej drodze życia.

Chrześcijanin w szpitalu

     Każdy człowiek, który po raz pierwszy pojawia się jako pacjent w szpitalu, napotyka na pewne trudności związane z samą chorobą i bólem, jak również z faktem nowej sytuacji, miejsca, nowych ludzi. Szpital jest przede wszystkim miejscem, gdzie człowiek leczy swoje ciało. Niejednokrotnie bywa jednak i tak, że staje się prawdziwą lecznicą ducha, gdzie następuje widoczna zmiana dotychczasowego życia. Dlatego też Kościół i w tym miejscu nie opuszcza człowieka. Posyła do szpitali księży kapelanów, by służyli sakramentalną pomocą i w rozmowach udzielali duchowego wsparcia. W szpitalach znajdują się także kaplice, w których odprawiane są Msze święte i nabożeństwa.

    Od kilu miesięcy posługując w szpitalu w Grodzisku zauważyłem wiele niedociągnięć związanych zachowaniem, gdy ksiądz przechodzi z Komunią świętą zarówno u chorych jak i u napotkanych w szpitalu odwiedzających. Nie jestem wstanie w jednym artykule ująć wszystkich zagadnień związanych z tym tematem, więc przez najbliższy czas w naszej gazetce  będą pojawiały się różne artykuły związane z tym tematem.

Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: Kogo zapytać o kontakt z kapłanem?

Najlepiej poinformuje o tym pielęgniarka, która ma najczęściej kontakt z pacjentem. Można dowiedzieć się:

– o czasie odwiedzin księdza kapelana,
– gdzie mieści się kaplica w szpitalu, 
– kiedy i o jakiej porze odprawiane są Msze św.,
– kiedy jest możliwość skorzystania ze spowiedzi i innych sakramentów.