62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55

UROCZYSTY ODPUST Z OKAZJI 112 ROCZNICY URODZIN I CHRZTU ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY W SANKTUARIUM W ŚWINICACH WARCKICH I GŁOGOWCU.

Tak jak zapowiadaliśmy na naszej stronie FB, Wspólnota „Płomień” uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium w  Świnicach Warckich i jej uczestnicy wzięli udział w uroczystym  odpuście z okazji 112 Rocznicy Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny. Rocznicowe święto przy pięknej słonecznej pogodzie, było też okazją dla wielu do zapoznania się po raz pierwszy z miejscami tak blisko związanymi z ziemskim życiem św. s. Faustyny.

Przebieg rocznicowego święta miał bardzo uroczysty i podniosły charakter.  Relikwie św. s. Faustyny w procesji zostały przeniesione z jej rodzinnego domu w Głogowcu do Świnic Warckich (ok.4 km) do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny,  gdzie 112 lat temu została ochrzczona Helenka Kowalska. Relikwie św. s. Faustyny niesione były  kolejno przez przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych uczestniczących w procesji w tym naszą Wspólnotę „Płomień”. Procesji towarzyszyły piękne pieśni a także odmawiana była koronka do Bożego Miłosierdzia, z której część w języku chińskim. Po zakończonej procesji odbyła się prelekcja o Bożym Miłosierdziu z akcentami na objawienia Fatimskie prowadzona przez egzorcystę Diecezji Łomżyńskiej ks. Radosława.  O godz.12.00 odprawiona została uroczysta Msza św. odpustowa celebrowana przez ks. Roberta także z Diecezji Łomżyńskiej, którą koncelebrował  opiekun duchowy naszej Wspólnoty ks. Zbigniew wraz  z  przybyłymi  kapłanami. Podczas Mszy św. piękne i ujmujące  słowo do wiernych wygłosił główny celebrans ks. Robert. Liturgię Mszy św. ubogacał pięknym śpiewem chór parafialny ze Świnic  a psalm responsoryjny pięknie odśpiewała siostra Tymotea ze Zgromadzenia SMBM posługująca  w parafii w Świnicach. Czas po Mszy św. do godz.15.00 czyli do Godziny Miłosierdzia  pielgrzymi poświęcili na zwiedzanie, posiłek i rozmowy. Warto dodać, że w Świnicach spotkały się liczne grupy czcicieli Miłosierdzia Bożego m.in.  z Łodzi, Sochaczewa, Warszawy, grupy z dwóch poznańskich parafii: św. Michała Archanioła oraz  św. Stanisława Kostki oraz liczne grono sióstr  z wielu Domów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce  z siostrą Marią Elżbietą Siepak z Klasztoru Zgromadzenia w Łagiewnikach na czele. O godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia modliliśmy się w Sanktuarium Świnickim przed Najświętszym Sakramentem rozpamiętując męczeńską śmierć Pana naszego Jezusa a następnie prosiliśmy Boga, Ojca Niebieskiego o potrzebne łaski słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia, część wezwań koronki mówiona była w języku słowackim, część była śpiewana w języku polskim.

No i nadszedł czas pożegnania z gościnną parafią  pw. św. Kazimierza w Świnicach. Proboszcz parafii ks. Jan Kowalski  serdecznie i radośnie zarówno witał przybyłych pielgrzymów – w tym naszą grupę – jak i kierował do nas serdeczne słowa pożegnania dziękując za przybycie i zapraszając do kolejnych odwiedzin miejsca, gdzie swoją drogę do Jezusa zaczynała Sekretarka Bożego Miłosierdzia. Nie obyło się bez potknięć: ks. Proboszcz  w zapowiedziach mylił Grodzisk Wielkopolski z Mazowieckim ale „interwencja” spowodowała, że Proboszcz „usprawiedliwił” i pomyłka się nie powtarzała. Droga powrotna przebiegła szczęśliwie i w godzinach wieczornych dotarliśmy do Grodziska. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki za godny udział  w uroczystościach odpustowych w Świnicach.

Ufajmy Panu  i prośmy Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem św. s. Faustyny o potrzebne łaski.

Czytaj więcej

15 Wielkopolska Piesza Pielgrzymka „Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”.

     Jubileuszowa – 15 Wielkopolska Piesza Pielgrzymka „Od Miłosierdzia do Miłosierdzia” wyruszyła w niedzielę 16.07.2017 r. z Częstochowy aby 21.07.2017 r. zameldować się w Łagiewnikach przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Myślą przewodnią tegorocznej pielgrzymki było: „IDŹCIE I GŁOŚCIE”.

     W 145 osobowej grupie 3 osoby reprezentowały  Grodzisk Wlkp. Dwie z nich  to członkinie Wspólnoty „Płomień”, z których jedna pielgrzymowała szlakiem miłosierdzia -Uwaga!- po raz 13! Wspólnota „Płomień” wspierała modlitewnie w Godzinie Miłosierdzia uczestników pielgrzymki, którzy choć zmęczeni ale szczęśliwi i radośni dotarli w piątek 21.07.2017 r. do  bram Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach składając podziękowania, prośby i uwielbienie u stóp Jezusa Miłosiernego.

     I jeszcze ciekawostka: najstarszym pątnikiem w grupie była 90 letnia Pani uhonorowana na trasie wspaniałym urodzinowym tortem. Postawa godna naśladowania jest też świadectwem ogromnej ufności Bożemu Miłosierdziu. Więcej na naszej stronie:

https://www.facebook.com/wspolnotaplomiengrodziskwlkp/

Czytaj więcej

Powitanie księdza Proboszcza Romana Gajewskiego

     Dnia 09 lipca 2017 r., tj. w niedzielę w naszej Parafii p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej nastąpiło uroczyste wprowadzenie ks. Proboszcza Romana Gajewskiego. Podczas Mszy św. w kościele farnym o godz. 12.30 Ks. Roman  został oficjalnie wprowadzony przez ks. dziekana Jacka Maćkowiaka w obowiązki Proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej.

     Ks. Proboszcz u wejścia do kościoła farnego został powitany przez przedstawicieli Rady Duszpasterskiej a następnie w procesji prowadzonej przez ks. Dziekana Jacka wprowadzony do świątyni. Ks. Dziekan celebrował również wespół z ks. Proboszczem oraz ks. Mateuszem, Mszę św., podczas której słowo wygłosił ks. Proboszcz Roman dziękując m.in. za serdeczne przyjęcie. Po zakończonej Mszy św. wspólnoty działające w parafii złożyły ks. Proboszczowi Romanowi powitalne życzenia. Na zakończenie nowy Proboszcz udzielił wszystkim wiernym Błogosławieństwa Bożego. Jeszcze raz życzymy mu potrzebnych łask Bożych dla pracy w naszej parafii.

Czytaj więcej

Pożegnanie księdza Proboszcza Marka Sobkowiaka

      W dniu 25 czerwca w naszej parafii miało miejsce pożegnanie dotychczasowego proboszcza księdza Marka Sobkowiaka. Duszpasterzował nam przez 6 lat. Dekretem arcybiskupa został mianowany od dnia  1 lipca proboszczem w parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu. Podczas Mszy św. o godz. 12.30 delegacje dziękowały księdzu Markowi za słowo wygłaszane w kazaniach, udzielane sakramenty, wyjazdy oraz pielgrzymki. Dziękowano również za  procesje fatimskie, zawierzenie św. Michałowi Archaniołowi oraz za to, że w naszej parafii powstała kaplica wieczystej adoracji, podczas której każdy może na osobności porozmawiać z Bogiem w postaci Najświętszego Sakramentu. W trakcie mszy był obecny z nami syn naszej parafii ksiądz diakon Dominik Zwierzychowski, który przygotowuje się do sakramentu kapłaństwa.  Księdzu Markowi życzymy na nowej parafii  zdrowia oraz wielu łask Bożych.

Czytaj więcej

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

      Jak co roku w ostatni dzień oktawy Bożego Ciała wyszliśmy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszego miasta, na których rozmieszczone były cztery ołtarze, przy których czytane były ewangelie. Te znaki naszej wiary rozpoczęliśmy na mszy wieczornej, na której odśpiewaliśmy również nieszpory. Procesja rozpoczęła się po komunii św. Przeszliśmy ulicami: Kościelna, plac Świętej Anny. Ostatni ołtarz ustawiony został pod klasztorem, gdzie tradycyjnie wysłuchaliśmy homilii, którą wygłosił ksiądz Zbigniew. Na zakończenie zostały poświęcone kwiaty oraz zioła, które są symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Podczas święcenia ziół wznoszone są modlitwy o opiekę nad polami i o dobre zbiory.

Czytaj więcej

Uroczysty Akt złożenia Profesji

     W niedzielę 18 kwietnia 2017 roku po Mszy  św., o godzinie 11:00  miał miejsce uroczysty akt złożenia profesji wieczystej oraz przyjęcie do nowicjatu we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

      Uroczystości tej przewodniczył Asystent Ojciec Alojzy Pańczak OFM oraz przełożona siostra Stefania Ruciak, w imieniu miejscowej Wspólnoty przedstawiła kandydatki. Profesję wieczystą przyjęły siostry: Gabriela Golczak i siostra Regina Johnn. Po kilkumiesięcznej obserwacji prośbę do nowicjatu złożyła siostra Iwona Jankowska.

      Nasza Wspólnota liczy 10 osób, dawniej zwana Trzecim Zakonem. Jest Wspólnotą osób żyjących w małżeństwie lub osób samotnych, które pozostając w świecie pragną żyć duchem św. Franciszka.

      Spotykamy się w III niedzielę miesiąca. Opiekę duchową sprawują nad nami asystenci z pierwszego zakonu. Dla naszej Wspólnoty obecnie jest O. Alojzy. Na comiesięcznych spotkaniach Ojciec wygłasza konferencję, uczestniczymy we Mszy św. Posiadamy konstytucję, statut, które regulują nasze struktury. Uczestniczymy w  nabożeństwie wynagradzającym NMP w pierwsze soboty miesiąca, prowadzimy punkt charytatywny.

      Franciszkański Zakon Świeckich został założony by służyć pomocą w realizacji doskonałości chrześcijańskiej oraz Kościołowi w działalności uświęcania wszystkich ludzi. Założycielem był św. Franciszek z Asyżu, który od wieków inspiruje i pociąga za sobą naśladowców z całego świata kierując ich życie ku bogu. Franciszkański sposób życia nakreślony przez św. Franciszka jest aktualny w obecnych czasach, a można nawet stwierdzić, że jest szczególnie potrzebny we świecie wstrząsanym wojnami i terroryzmem by nieść pokój i dobro.

Siostra

Serdecznie zapraszamy nowe osoby do Wspólnoty, które są zafascynowane życiem św. Franciszka.

Czytaj więcej

Boże Ciało

      15 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Ulicami naszego miasta przeszła procesja z Ciałem Jezusa, która zatrzymywała przy czterech ołtarzach odśpiewując tradycyjnie przez kapłanów Ewangelie.

      W tym dniu wspólnie modliły się wspólnie wszystkie grodziskie parafie. Po procesji została odprawiona na rynku Msza św., pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Sobkowiaka. Oto relacja zdjęciowa z procesji i Mszy św.

Czytaj więcej

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu

      W środę 07.06.2017 r. wspólnota „Płomień” udała się z pielgrzymką do Sanktuarium Św. Faustyny w Kiekrzu. Wbrew złym prognozom pogodowym cieszyliśmy się podczas pobytu w Kiekrzu słoneczną, piękną  pogodą, wiadomo… Na dziedzińcu Sanktuarium powitała nas Siostra Przełożona wraz z drugą siostrą, która jak się okazało, była naszą przewodniczką po Sanktuarium. W krótkiej prelekcji przypomniała nam, znaną wszystkim członkom Wspólnoty historię św. Faustyny oraz jej pobyt w Kiekrzu. Jednak większą część prelekcji stanowiły świadectwa działania Miłosierdzia Bożego jakie siostra zebrała podczas wieloletniej pracy w różnych miejscach na terenie Polski, tym cenniejsze, że płynące z ust współsiostry św. Faustyny.

      Następnie przeszliśmy drogą św. Faustyny nad Małe Jezioro Kierskie, gdzie podczas pobytu św. Faustyny w Kiekrzu objawił się jej Pan Jezus co opisuje w Dzienniczku (werset 158). Piękne okoliczności przyrody tego miejsca oraz słowa, które Jezus wypowiedział do św. Faustyny pokazują niejako romantyczne oblicze Jezusa. Po spacerze udaliśmy się na nabożeństwo oraz Mszę Św. o Bożym Miłosierdziu ze wspaniałym słowem kapelana Domu. Mówił o miłosierdziu, pokorze a także kluczowej rzeczy dla umacniania wiary jakim jest sakrament Spowiedzi i Komunii św. Po Mszy Św. koronka i  oddaliśmy cześć relikwiom Św. Faustyny. Jeszcze obejrzeliśmy pokój pamiątek z czasów Św. Faustyny i powrót do Grodziska. Zostaliśmy na pożegnanie gorąco zaproszeni a za naszym pośrednictwem wszyscy chętni z Grodziska i okolic do częstszych odwiedzin tego miejsca w dowolny dzień a szczególnie na nabożeństwo „7” dzień każdego miesiąca o godz. 18.00 do czego niniejszym zachęcamy.

      Kiekrz to kolejne po Świnicach Warckich miejsce, które łączy postać Św. Faustyny i gdzie za jej wstawiennictwem uczestnicy Wspólnoty „Płomień” będąc w tych  miejscach  wielbią Boga i Jezusa Miłosiernego wypraszając dla wszystkich potrzebne łaski. Serdecznie dziękujemy Siostrom Miłosierdzia Bożego z Kiekrza za serdeczne przyjęcie i modlitwę. Ufajmy Panu!

Czytaj więcej