62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55

Święto Miłosierdzia Bożego

Niedziela 19 kwietnia 2020 r jest Niedzielą Miłosierdzia zwaną też Świętem Miłosierdzia.

Przyszło nam świętować Niedzielę Miłosierdzia i zgłębiać tajemnicę Bożego Miłosierdzia w specyficznych warunkach, które określają zasady związane  z epidemią.  Niecodzienna to sytuacja ale pozwalająca też rozważać Miłosierdzie Boże z nieco innej perspektywy.

Modlitewnie zagłębiać się możemy, dziękując za otrzymane łaski od Boga Wszechmogącego i zanurzyć się w niezgłębione zdroje Jego Miłosierdzia, podczas nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, które rozpoczynie się w niedzielę 19 kwietnia 2020r o godz.8.00 a zakończy odśpiewaniem  modlitwy  Koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie o godz.8.30 Ksiądz Zbigniew Siminiak – kierownik duchowy Wspólnoty „Płomień”- będzie celebrował Mszę Świętą z formularza o Bożym Miłosierdziu, wygłosi  też homilię. Podczas liturgii odśpiewany będzie  psalm responsoryjny, którym w tym dniu będzie Psalm 136 zwany też Litanią do Bożego Miłosierdzia. Słynący z wielu łask obraz Jezusa Miłosiernego umieszczony w prezbiterium z całą pewnością wzbudzi u wielu  wiarę  i ufność Bogu. Pozwoli też pełniej wyrazić błaganie do Boga o ustanie epidemii.

Nie zapraszam Państwa do naszej świątyni farnej na te modlitwy z przyczyn wiadomych, natomiast gorąco zachęcam do uczestniczenia w modlitwach i liturgii  niedzielnej Mszy Świętej ponieważ całość uroczystości będzie transmitowana podobnie jak Triduum Paschalne poprzez kanał You Tube:

https://www.facebook.com/Jadwiga-Grodzisk-107916284209334/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARD4Q044qV4DvZ17feDjTIwFmdz35z42wWGzKl8jBsK2QsZn15uAsDqQrfHHDwav1AV92XmeJg2KsgUg&hc_ref=ARTIsnVOtWQesYYH4omX8i8ia-bEYCgomTlc0VySeM5rihjKhuft_oyTNZD7JceR-pY&fref=tag

Tak więc włączamy komputery w niedzielę 19 kwietnia 2020 r o godz. 8.00 aby myślami                          i sercem uczestniczyć i wielbić w modlitwie naszego Pana, Boga,  i Jezusa Chrystusa.

Ufajmy Panu!