62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Wspólnota Anonimowych Alkoholików działająca przy parafii świętej Jadwigi

Masz problem z alkoholem?

Przyjdź do nas!


Wspólnota Anonimowych Alkoholików spotyka się:
  • Grupa „SERCE” – Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” ul. Kościelna – w poniedziałki o godzinie 18.00
  • Grupa „JADWIGA” – salka A przy klasztorze w każdy czwartek o godzinie 18.00
  • Grupa AL-Anosz (dla osób współuzależnionych) – Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE” ul. Kościelna – w każdy piątek o godzinie 18.00


Więcej informacji na temat działalności grup można uzyskać w Stowarzyszeniu „NOWE ŻYCIE”w każdą środę od godziny 18.00 – 21.00