62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Płomień”

Wspólnota „PŁOMIEŃ” podejmuje duchowy testament św. Jana Pawła II jako szczególne zadanie i misję, którą jest:

  • duchowa formacja na świadków miłosierdzia w codzienności,
  • przybliżanie i zgłębianie Orędzia o Miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka,
  • praktykowanie Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego wg Dzienniczka św. Faustyny,
  • wypraszanie modlitwą Miłosierdzia Bożego,
  • szerzenie Orędzia Miłosierdzia,
  • podejmowanie dzieł miłosierdzia w codzienności: czynem, słowem, modlitwą i ofiarą.

 

Ojcze Niebieski, uczyń nas świadkami Twego
Miłosierdzia. Naucz nieść wiarę – wątpiącym,
nadzieję – zrezygnowanym, miłość – oziębłym,
przebaczenie – winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas
zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym
ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

  • W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Św. w salce ”D” w kościele poklasztornym odbywają się spotkania formacyjne uczestników Wspólnoty ”Płomień”. Spotkania prowadzi kierownik duchowy Wspólnoty ks. Zbigniew. Zapraszamy nowe osoby do udziału!
  • W 3 poniedziałek miesiąca odprawiana jest o godz.18.30 w kościele farnym Msza Św z formularza o Bożym Miłosierdziu. Po Mszy Św. odprawiane jest krótkie nabożeństwo połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do udziału!
  • Codziennie o godz. 15.00 zapraszamy do kaplicy całodziennej adoracji w kościele poklasztornym gdzie osoby ze Wspólnoty” Płomień” prowadzą przed Najświętszym Sakramentem modlitwę w Godzinie Miłosierdzia. Jest ona odpowiedzią na polecenie Pana Jezusa zapisane przez św.Faustynę w Dzienniczku:

„…ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową; a jeśli nie możesz,to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam,gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia Mojego od wszelkiego stworzenia… W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz 1572, 1320)

Wszyscy, którzy pragną uwielbiać i szerzyć Miłosierdzie Boże, niech czują się zaproszeni do naszej Wspólnoty. Można to czynić przez udział we wspólnych modlitwach.

Bądź apostołem Bożego Miłosierdzia we Wspólnocie „Płomień”.

Więcej informacji o Wspólnocie „Płomień” na stronie:

https://www.facebook.com/wspolnotaplomiengrodziskwlkp/

Zapraszamy!