62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

NOCNA ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA

NOCNA ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA

W KLASZTORZE

2/3 WRZEŚNIA

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.