62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Od 1 do 7 grudnia 2022 r.
z inicjatywy Wspólnoty św. Józefa, Wojowników Maryi i Księży Filipinów
w Grodzisku Wielkopolskim,
odbędzie się „Jerycho różańcowe”

W DARZE DLA MATKI BOŻEJ
NA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI
W INTENCJACH JEJ NIEPOKALANEGO SERCA.

„Jerycho różańcowe” to modlitwa różnicowa trwająca przez 7 dni i 24 godziny na dobę. Podczas każdej wybranej przez siebie godziny odmawia się w domu lub w kościele trzy części różańca. Potem sztafetę modlitewną przejmuje następna osoba lub osoby wpisane na listę. Jest to modlitwa wspólnotowa, ponieważ nikt sam nie miałby możliwości odprawienia tego nabożeństwa sam. Tym razem intencją „Jerycha różańcowego” jest dar dla naszej kochanej Matki Maryi – Niewiasty w koronie z Gwiazd Dwunastu, aby zjednoczyć się z intencjami, które ukryte są w Jej Niepokalanym Sercu.

Możliwość zapisania się na wybraną przez siebie godzinę modlitwy:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4UFUwKMbFBW8vR5WucTN-BSXsewDd2dSLTzmPI9yGY/edit?usp=drivesdk

 

POMAGAMY  BASI

 W najbliższą sobotą i niedzielę 12 i 13 listopada odbędzie się po Mszach św. zbiórka na leczenie i rehabilitację Basi Michalczak z Grodziska Wlkp., której w styczniu tego roku zdiagnozowano złośliwy nowotwór móżdżka 4 stopnia.

Basia przeszła już chemioterapię, radioterapię, stale jest rehabilitowana. Od kilku tygodni poddawana jest kolejnym chemioterapiom. Teraz niezbędna jest dalsza rehabilitacja i diagnostyka oraz szukanie skutecznych, niestandardowych metod leczenia, które najczęściej nie są refundowane i wymagają znacznych środków finansowych.

Dlatego w imieniu rodziny  prosimy ludzi dobrej woli, o datki na walkę o życie i zdrowie Basi.

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Od 19 do 25 sierpnia z inicjatywy Wspólnoty św. Józefa w  Grodzisku Wielkopolskim i Księży Filipinów, odbędzie się „Jerycho różańcowe” w intencji pokoju w Polsce i na świecie. Jest to dar modlitwy i zaufania dla Maryi ‒ Królowej Polski na uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

„Jerycho różańcowe” to modlitwa podejmowana w różnych intencjach, nawiązująca do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego (rozdz. 6). Jozue, następca Mojżesza, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie 40 lat wędrówki po pustyni, otrzymał od Boga nakaz, aby kapłani z Arką Przymierza i lud przez sześć dni okrążali mury Jerycha – twierdzy nie do zdobycia. Natomiast siódmego dnia – siedem razy i na końcu zatrąbili na trąbach na chwałę Boga. Wtedy potężne mury niedostępnego miasta runęły i Jerycho zostało zdobyte.

„Jerycho  różańcowe” to modlitwa różnicowa trwająca przez 7 dni i 24 godziny na dobę. Podczas każdej wybranej przez siebie godziny odmawia się w domu lub w kościele trzy części różańca. Potem sztafetę modlitewną przejmuje następna osoba lub osoby wpisane na listę. Jest to modlitwa wspólnotowa, ponieważ nikt sam nie da rady odprawić tego nabożeństwa sam. Modlitwę tę podejmuje się w sprawach, które wydają się po ludzku nierozwiązywalne, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego!

We wspólnej, pełnej zaufania modlitwie z Maryją do Jezusa, prośmy o wypełnienie słów św. Pawła z Listu do Efezjan 2,14:

„On bowiem jest naszym pokojem.

On, który obie części ludzkości uczynił jednością,

bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.”

Dziękujemy wszystkim, którzy zadeklarowali swój udział w tej wielkiej tygodniowej modlitwie. Rozpoczniemy ją w czwartek 18 sierpnia mszą św. w intencji pokoju o godz. 23.00 a zakończymy mszą św. o północy z 25 na 26 sierpnia ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji wszystkich, którzy włączyli się w „Jerycho różańcowe”.

Każdego dnia zapraszamy o godz. 17.30 do wspólnego odmawiania trzech części różańca w kościele farnym przed wieczorną mszą św. 

AVE MARIA!

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

w intencji pokoju w Polsce i na świecie

19 – 25 sierpnia 2022 r.

7 dni/24 h

Dar modlitwy i zaufania dla Maryi – Królowej Polski na uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

Zapisy na stronie

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_RDTGTXZ6pVS-CW9MBO5DgsNXvH_TMcfGgfTY7uJUE/edit?usp=sharing