62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55

Odpust św. Jadwigi Śląskiej w naszej parafii

Jak w latach minionych tak i w roku bieżącym w środę 16 października 2019r uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi Śląskiej – patronki naszej świątyni i parafii – zgromadziły w grodziskiej farze rzesze wiernych na uroczystej Mszy Świętej odpustowej. Przybyło również na tą uroczystość wielu kapłanów z naszego dekanatu a także z zaprzyjaźnionych parafii. Wielu parafian skorzystało z Sakramentu Pojednania za przyczyną posługujących naszych kapłanów ks. Mateusza i ks. Zbyszka.

Uroczystej liturgii odpustowej przewodniczył nasz były Proboszcz ks. Marek Sobkowiak w koncelebrze z przybyłymi kapłanami, on też wygłosił słowo podczas liturgii. Po zakończonej Mszy św. odbyła się procesja odpustowa wokół kościoła z relikwiami patronki naszej parafii a następnie wierni mogli uczcić Świętą w jej relikwii.

Podczas tej podniosłej uroczystości zebrani wierni wielbili Pana a za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej prosili Go o potrzebne łaski dla kapłanów oraz całej naszej Wspólnoty Parafialnej.

ŚWIĘTA JADWIGO ŚLĄSKA – módl się za nami!

Czytaj więcej

Odpust Ducha Świętego

„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, władza dominacją, nauczanie propagandą, kult reminiscencją, a chrześcijańskie postępowanie moralnością niewolników”. – Ignatios z Laodycei

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”

Czytaj więcej