62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Eucharystyczny Ruch Młodych

KIM JESTEŚMY?

 • Eucharystycznym Ruchem Młodych rycerzami Chrystusa nazywanym również Krucjatą Eucharystyczną lub po prostu w skrócie ERM.
 • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
 • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem-Hostią.
 • Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
 • Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
 • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
 • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

 

CO ROBIMY?

Spotykamy się co czwartek o 17.00 w salce B w klasztorze, podejmujemy wiele tematów zarówno dotyczących wiary jak i codziennego życia, spędzamy wspólnie czas oglądamy filmy, prezentacje na dane tematy organizujemy wycieczki i wspólne wyjścia, noce filmowe, razem się bawimy i modlimy. Jeździmy na przejażdżki rowerowe, wyjeżdżamy na rekolekcje i dni skupienia do Puszczykowa lub do sióstr Elżbietanek gdzie pogłębiamy naszą wiarę i poznajemy bliżej Boga i samych siebie. Organizujemy Ewangelizacje, bierzemy czynny udział z sztandarem w procesjach. Mamy także swoje święto – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, które przypada w ostatnią niedzielę zwykłą. Podczas tej uroczystości odnawiamy swoje przyrzeczenia.

CELE ERM-U

 • Czynny udział we Mszy św., oraz innych formach kultu Eucharystii.
 • Ukazanie Jezusa Eucharystycznego jako PRZYJACIELA.
 • Rozbudzenie pragnienia modlitwy i nauki jej różnych form.
 • Rozwój postawy uwielbienia wobec Słowa Bożego, jedności, miłości oraz wdzięczności.
 • Pogłębienie więzi z Kościołem i apostolstwo.

 

FORMACJĘ W ERM-IE STRESZCZAJĄ CZTERY ZASADY:

 • Żyj Mszą świętą !
 • Czytaj Ewangelię!
 • Kochaj bliźnich!
 • Bądź apostołem!