62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Kościół poklasztorny pw. Najświętszego Imienia Jezus i Niepokalanego Poczęcia NMP

Drewniany budynek klasztorny wzniesiono w latach 1665-74. Istniejący do dziś murowany kościół rozpoczęto budować w 1686 r., zakończono – przed 1710 r.

W końcu XVII w. wzniesiono również czteroskrzydłowy budynek klasztorny, przylegający do świątyni od strony północnej (od prezbiterium).

W 1775 r. w podziemiach kościoła pochowany został Wojciech Leon, ostatni męski potomek rodu Opalińskich.

W 1835 r. władze pruskie zlikwidowały klasztor.

Zabudowania klasztorne, w których najpierw umieszczono szkołę, zostały na początku XX w. prawie całkowicie rozebrane.

Barokowy kościół pw. Najswiętszego Imienia Jezus i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny jest budowlą jednonawową, z dwoma kaplicami tworzącymi pseudotransept. Nawę i prezbiterium przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami.

Sklepienia nawy poprzecznej pokrywa polichromia z lat 1950-51, wykonana przez Teodora i Stanisława Szukałów oraz Henryka Kota obecnie zamalowane.

Wyposażenie wnętrza stanowią zdobienia barokowe i rokokowe z XVII i XVIII w. Na osi kościoła, przy prezbiterium, znajduje się wieża, zwieńczona barokowym hełmem z dwoma prześwitami. Przylega do niej zachowany fragment południowego skrzydła klasztoru.

Częścią dawnych zabudowań klasztornych jest również wolno stojący dziś budynek, usytuowany na północny zachód od wieży.

Kościół poklasztorny jest kościołem filialnym parafii Św.Jadwigi Śląskiej.

Zdjęcia kościoła można obejrzeć w galerii.