62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Franciszkański Zakon Świeckich

Dawnej zwany III Zakonem Franciszkańskim jest wspólnotą osób żyjących w małżeństwach lub osób samotnych, które pozostają w świecie, pragną żyć duchem świętego Franciszka. Wspólnota spotyka się w III niedzielę miesiąca o godzinie 11.00 w salce przy kościele poklasztornym.

s. Urszula Zwierzychowska
tel. / 4447504

o. Alojzy Pańczak
klasztor w Woźnikach

Więcej informacji na stronie: www.fzs.franciszkanie.pl