62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Wspólnota Różańcowa Matek i Ojców

„Podajcie mi moją broń. Tym się zwycięża szatana.” – tak mówił ojciec Pio, kiedy brał do ręki różaniec w czasie gdy czuł, że traci siły.

 

Czym jest żywy różaniec?

 

W naszej wspólnocie przyjmujemy formułę „Wspólnota Różańcowa Matek i Ojców”. Każdy może zostać członkiem wspólnotowego „ Żywego Różańca”.

 

Co oznacza Żywy różaniec?

 

 • ŻYCIE WEDŁUG EWANGELII, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia.
 • Żywy Różaniec jest ZAPLECZEM DUCHA, tam się znajduje moc Boża i pobudza do czynów apostolskich, czyli do praktykowania działalności apostolskich jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików itp.
 • Żywy Różaniec jest niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni rodzin przed śmiercią duchową – przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym.

 

Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga a w Bogu i dla Boga ludzi. 

 

Jakie są obowiązki członków Żywego Różańca?

 1. Odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca.
 2. Częste przystępowanie do sakramentów świętych.
 3. Rozwijanie wewnętrznego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za Różę (zelatora)?

 1. Kontakt z członkami Róży.
 2. Stała łączność między Różą a pasterzem wspólnoty.

 

OBIETNICE MATKI BOŻEJ DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC

(Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe)

 

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
 4. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
 5. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
 6. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
 7. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

 

 

Akt ofiarowania siebie Matce Bożej

 

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich, teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą.  Amen.