62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55

35 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH PROBOSZCZA

35 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH PROBOSZCZA PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W GRODZISKU WLKP – KS. ROMANA GAJEWSKIEGO

26 maja 2020 r o godzinie 12.00 w grodziskiej farze wyznaczyli spotkanie księża, którzy 35 lat temu wraz z naszym Ks. Proboszczem Romanem Gajewskim po otrzymaniu święceń kapłańskich odprawili w tym właśnie dniu prymicyjną Mszę św.

Przybyli kursowi koledzy naszego Ks. Proboszcza Romana i w koncelebrze pod jego przewodnictwem odprawili Mszę św. Wśród przybyłych mogliśmy  dostrzec „starych” znajomych: długoletni wikary a później Proboszcz  parafii św. Jadwigi ks. Jacek Markowski; znany nam rekolekcjonista oraz prowadzący przed laty Krąg Biblijny – ks. prof. Janusz Nawrot, choć nieobecny ale też kolega kursowy Ks. Proboszcza Romana posługujący w przeszłości w naszej parafii                                          ks. prof. Leszek Wilczyński.

W trakcie Mszy św. kapłani odśpiewali – przy akompaniamencie „organisty” ks. Janusza Nawrota – swoją seminaryjną pieśń. Po zakończeniu liturgii przedstawicielki grodziskich parafian złożyły kapłanom serdeczne życzenia oraz wręczyły każdemu z nich piękną różę.

35 lat – dziękujemy za te lata posługi i życzymy Bożego Błogosławieństwa na lata następne.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

Czytaj więcej

ORSZAK TRZECH KRÓLI – Cuda, cuda, ogłaszają!

 

Kolejny raz w święto Trzech Króli ulicami naszego miasta- Grodziska Wlkp. – przeszedł Orszak Trzech Króli głosząc radość z narodzin i obecności Pana wśród nas.

Świetnie przedstawione sceny przypominające wydarzenia z przed 2 tys. lat, pokazane przy kościele NSPJ, przed grodziskim magistratem a także finałowa scena pokłonu Trzech Króli przed Dzieciątkiem w żłóbku w grodziskiej farze oraz zakończenie przemarszu mini koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Osiem Błogosławieństw”, wzbudziły żywe zainteresowanie i radość uczestników Orszaku.

Na zakończenie tego radosnego wydarzenia proboszcz Roman Gajewski podziękował organizatorom i uczestnikom Orszaku udzielając kapłańskiego błogosławieństwa.

Czytaj więcej

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Oczekując przyjścia Pana – Jezusa Miłosiernego – możemy uczestniczyć w codziennej liturgii okresu Adwentu – w roratach. Pieśnią towarzyszącą zwykle roratom jest Rorate caeli. Poniżej kilka słów o tej pięknej pieśni, która wybrzmiewać będzie w czasie adwentowego oczekiwania – na roratach.

Wspólnota „PŁOMIEŃ”

RORATE CAELI

Pieśń „Rorate caeli”, nieodłącznie kojarzy się nam z Adwentem, towarzyszy zwykle roratom. Śpiew ten buduje adwentowe oczekiwanie, wprowadza w jego atmosferę. Pochodzenie i historia tego śpiewu są trudne do odtworzenia. Z pewnością może się on poszczycić kilkusetletnią tradycją, choć nieobecność w średniowiecznych źródłach każe upatrywać czas jego powstania w epokach późniejszych. Pewne wzmianki pozwalają przypuszczać, że powstał we Francji i w tamtejszych kościołach przyjął się jako adwentowa modlitwa.

Słowa refrenu: „Spuśćcie rosę niebiosa a obłoki niech wyleją Sprawiedliwego” (por. Iz 45, 8) stanowią przewodni motyw adwentowej liturgii. Najpopularniejszy łaciński przekład Biblii, zwany Wulgatą, nadał tym słowom sens mesjański: tęsknego wołania o Mesjasza – Zbawiciela i zapowiedzi Jego narodzin. Tekst zwrotek to modlitwa utkana z proroctw Izajasza. W sensie historycznym wyraża się w niej grzech Izraela i dramat jego zasłużonej kary, poczucie opuszczenia przez Boga, tęsknota za Zbawicielem i Odkupicielem, a w końcu Boża obietnica pocieszenia i wyzwolenia ludu. Interpretacja duchowa każe widzieć tu sytuację duszy dotkniętej przez grzech, zmagającej się ze słabością, do której Bóg przychodzi jako Wyzwoliciel i Odkupiciel. Izrael jest także alegorią Kościoła oczekującego dnia Narodzenia Chrystusa i zarazem dnia Jego powtórnego przyjścia.

W tej pięknej pieśni zamyka się nie tylko historia Izraelitów, ale również historia naszego życia. Opowiada o naszym więzieniu; jest dramatycznym wołaniem do Niego o zmiłowanie i pełną czułości odpowiedzią Boga, pragnącego spotkania z nami i wspólnoty z Nim, która – mamy taką nadzieję – zrealizuje się w pełni w niebie.

Czytaj więcej

Odpust św. Jadwigi Śląskiej w naszej parafii

Jak w latach minionych tak i w roku bieżącym w środę 16 października 2019r uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi Śląskiej – patronki naszej świątyni i parafii – zgromadziły w grodziskiej farze rzesze wiernych na uroczystej Mszy Świętej odpustowej. Przybyło również na tą uroczystość wielu kapłanów z naszego dekanatu a także z zaprzyjaźnionych parafii. Wielu parafian skorzystało z Sakramentu Pojednania za przyczyną posługujących naszych kapłanów ks. Mateusza i ks. Zbyszka.

Uroczystej liturgii odpustowej przewodniczył nasz były Proboszcz ks. Marek Sobkowiak w koncelebrze z przybyłymi kapłanami, on też wygłosił słowo podczas liturgii. Po zakończonej Mszy św. odbyła się procesja odpustowa wokół kościoła z relikwiami patronki naszej parafii a następnie wierni mogli uczcić Świętą w jej relikwii.

Podczas tej podniosłej uroczystości zebrani wierni wielbili Pana a za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej prosili Go o potrzebne łaski dla kapłanów oraz całej naszej Wspólnoty Parafialnej.

ŚWIĘTA JADWIGO ŚLĄSKA – módl się za nami!

Czytaj więcej