62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Bierzmowanie

Życzymy Wam by Duch św. spoczął w Was, wylał strumienie bożej radości i mocy. Niech płomień Ducha św. wskazuje właściwą drogę…

Ks. Marek Sobkowiak

Ks. Mateusz Ryba

Ks. Zbigniew Siminiak

     7 maja br., gościliśmy w naszej Wspólnocie ks. Biskupa Damiana Bryla, który udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Młodzież po stanowczym wyznaniu pragnienia by Duch św. umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad, odnowili przyrzeczenia  chrzcielne,  po czym ks. Biskup oraz kapłani wyciągając nad nimi ręce modlili się do Boga Ojca o dary Ducha Świętego.

     Otaczajmy swoimi modlitwami bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby ugruntowani wierze  i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem.