62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1 parafia@fara-grodzisk.pl 61 444 54 55; kom. 690 599 986

Odpust Ducha Świętego

„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, władza dominacją, nauczanie propagandą, kult reminiscencją, a chrześcijańskie postępowanie moralnością niewolników”. – Ignatios z Laodycei

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”